Adatkezelési nyilatkozat

Az aticoach.hu kijelenti, hogy tevékenységét a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉVEL és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban végzi.

A megadott adatokat bizalmasan kezeli, azokat harmadik személy számára nem teszi hozzáférhetővé, nyilvánosságra nem hozza, nem adja bérbe, nem értékesíti harmadik félnek, azokat kizárólag az előzetesen közölt célból használja fel.

A megadott adatokat csak kapcsolatfelvétel céljából használjuk fel.

Az adatvédelmi tájékoztatással  jogszabályi kötelezettségünknek eleget teszünk.